Categories
Thalhah Bin Ubaidillah

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 14)

F. Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya

5. Keberhasilan dari darah Utsman, Kisah Syahidnya, dan Sikap Ali terhadapnya

Setelah berbagai sikap mulia yang ditunjukkan Thalhah terhadao saudaranya khalifah yang penyabar Utsman, yang terlihat ketika ia mencela kaum pemberontak dari Bashrah yang datang untuk membai’at nya – dengan kebohongan – dan mengusir mereka, dan ia mengatakan dengan terang-terangan kepada mereka bahwasanya mereka terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahualaihi wa Sallam,

Categories
Thalhah Bin Ubaidillah

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 13)

F. Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya

4. Bersama Ali bin Abu Thalib

Ketika takdir dan ketetapan Allah telah berlaku, dan terjadilah apa yang telah ditakdirkannya, dan khalifah yang ketiga Utsman mendapatkan syahid dan kembali kepadanya Nya, maka tidak ada lagi tokoh ke empat yang lebih mulia, lebih berilmu, dan lebih bertakwa selainnya. Maka bai’at pun diberikan kepadanya.

Categories
Thalhah Bin Ubaidillah

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 12)

F. Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya

3. Bersama Utsman bin Affan

Utsman merupakan salah seorang tokoh shahabat terkemuka dan satu dari khulafaur rasyidin yang empat, yang perjalanan hidup mereka terbang tinggi di cakrawala, dan menjadi penunjuk jalan bagi pelayar. Masa pemerintahannya merupakan masa yang penuh berkah dan sesai dengan jalan kenabian, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadits shahih.

Categories
Thalhah Bin Ubaidillah

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 11)

F. Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya

2. Bersama Umar bin Khaththab

Thalhah meneruskan jalannya pada masa Al-Faruq Umar sebagai mana yang telah dijalaninya pada masa khilafah Abu Bakar. Ia memberikan pendapatnya dan memberikan nasihat kepada khalifah. Ia menunjukkan jalan yang membawa kebaikan bagi Negara dan umat, serta melindungi pondasi Negara mereka dari tipu daya para pemberontak. Ia akan mengatakakan apa yang menurutnya benar, bukan apa yang dikehendaki oleh khilafah atau yang sesuai dengan keinginannya

Categories
Thalhah Bin Ubaidillah

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 10)

F. Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya

1. Bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq

Sejak detik-detik awal dari pemerintahan Abu Bakar, kehadiran Thalhah sudah sangat jelas terasa. Ia membaiat Abu Bakar bersama dengan tokoh-tokoh Muhajirin dan Anshar, dan terus mendukungnya dan membantunya dalam mengurus Negara. Ia juga bersamanya dalam perang Riddah hingga Allah membebaskan mereka dari kejahatannya dan situasi kembali terkendali.

Categories
Thalhah Bin Ubaidillah

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 9)

F. Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya

Seluruh dunia menumpahkan air mata kesedihan atas berpulangnya seorang pemimpin yang membawa seluruh manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dada mereka bergemuruh oleh kesedihan yang begitu mendalam atas berakhirnya tugas Jibril yang senantiasa membawa petunjuk setiap saat melalui wahyu yang ditugaskan kepadanya.