Categories
Zubair bin Awwam

Biografi Sahabat Nabi, Zubair bin Awwam : Peperangannya dan Perjalanan Jihadnya Pasca Wafatnya Rasulullah Shallallahualaihi wa Sallam (Seri 5)

C. Peperangannya Bersama Rasulullah Shallallahualaihi wa Sallam dan Perjalanan Jihadnya Pasca Wafatnya Rasulullah

5. Hamra’ul Asad

Perang Uhud terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Syawwal tahun ke tiga hijrah. Shallallahualaihi wa Sallam memerintah Bilal untuk mengumumkan, “Rasulullah Shallallahualaihi wa Sallam memerintahkan untuk mengejar musuh, dan tidak ada yang boleh keluar bersama kami kecuali mereka yang ikut dalam perang kemarin .” Para shahabat pun memenuhi panggilan itu walaupun dalam keadaan terluka.