Categories
Utsman Bin Affan

Biografi Sahabat Nabi Utsman Bin Affan : Syahidnya Khalifah (Seri 7)

3. Hasutan atas Utsman, peran Ibnu Saba’ dalam komplotan, dan syahidnya khalifah

Gerakan pembrontakan dan pemurtadan bangkit di beberapa penjuru negara Islam. Mereka pun melanggar perjanjian dan kesepakatan yang ada. Bertindak sebagai pemimpin gerakan tersebut orang yang melarikan diri dan bersembunyi karena Islam telah menghilangkan kekuasaan zhalim mereka dan meruntuhkan kedudukan mereka yang terhormat. Diikuti oleh gerakan dari dalam, disulut oleh seorang Yahudi jahat dari Yaman yang mengaku bernama Abdullah bi Saba’ yang sengaja datang ke Madinah pada masa kekhalifahan Utsman dan menampakkan keislaman seraya mengaku mencintai agama ini.