Categories
Abu Bakar

Biografi Sahabat Nabi Abu Bakar: Manusia yang Paling Berilmu (Seri 3)

C. AKHLAK DAN SIFAT ABU BAKAR SERTA ILMU DAN KEDUDUKANNYA

1. Ibadah dan ketaqwaan Abu Bakar
Abu Bakar mempunyai tingkat ketakwaan dan wara’ yang tinggi. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala di saat sendiri dan merasakan terus diawasi saat berada ditengah keramaian. Dia sangat memperhatikan kehalalan sesuatu dan menjahui segala hal yang syubhat (diragukan kehalalannya).