Categories
Abu Ubaidah

Biografi Sahabat Nabi, Abu Ubaidah : Kedudukannya Di Sisi Nabi Dan Para Shahabat (Seri 7)

E. Biografi Sahabat Nabi, Abu Ubaidah : Kedudukannya Di Sisi Nabi Dan Para Shahabat (Seri 7)

3. Bersama Umar dan kedudukannya di sisinya

Umar Al-Faruq mengetahui kedudukan Abu Ubaidah di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , menyaksikan kepercayaan beliau kepadanya dalam banyak situasiĀ  dan pengutusan beliau untuk berbagai kepentingan dan urusan. Umar pun semakain yakin akan keluhuran sifat Abu Ubaidah dan kemuliaan akhlaknya pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang menjadikannya salah satu tokoh bangsa dan komandan penaklukan. Di tambah lagi dengan firasat Umar yang terbukti jarang salah dan pengetahuannya yang sempurna tentang akhlak para tokoh serta ketepatannya dalam memilih sosok yang memiliki kompetensi, sebagaimana tampak jelas pada masa kekhalifahannya. Maka Umar menempatkan Abu Ubaidah pada posisi yang pantas baginya dan mengangkatnya sebagai panglima tertinggi pasukan penaklukan Syam.