Categories
Abu Ubaidah

Biografi Sahabat Nabi, Abu Ubaidah : Mujahid Terpercaya, Penakluk Wilayah Syam (Seri 12)

F. Mujahid Terpercaya, Penakluk Wilayah Syam

4. Benteng kedua pasukan dan persiapannya serta jalannya pertenpuran yang diakhiri dengan kekalahan Romawi

Heraklius memerintahkan para komandan pasukan dan tentaranya untuk mengambil basis pertahanan di tempat yang luas namun memiliki jalan lari yang sempit. Mereka mematuhinya dan berkumpul di Waqhusah (Desa yang terletak di daerah Julan. Di desa tersebut terdapat lembah yang juga dinamakan Waqhusah, di sebelah selatan desa Waqhusah adalah lembah Yarmuk.) di tepian sungai Yarmuk (Sungai Yarmuk panjangnya 57 Km. Sungai ini merupakan sungai terbesar yang bermuara ke sungai Yordania. Sungai ini berhulu dari dataran tinggi Huraa yang ada di Syiria dan bertemu dengan sungai Yordania di arah selatan danau Tiberia dengan jarak 6 Km. Yarmuk adalah nama tempat, lembah, dan sungai. Di antara lembah yang di Yarmuk adalah lembah Raqqad, lembah Allan (keduanya mengairi dataran Julan) lembah Al-Harir dan lembah Az-Zaidi di Huran.). lembah pun menjadi parit bagi mereka.