Categories
Zubair bin Awwam

Biografi Sahabat Nabi, Zubair bin Awwam : Kisah Syahidnya, Ucapan Duka Untuknya,Dan Harta Warisannya (Seri 16)

H. Kisah Syahidnya, Ucapan Duka Untuknya, Dan Harta Warisannya

2. Sampainya berita kepada Amirul Mukminin dan kesedihannya atasnya, serta sikapnya kepada pembunuhnya

Ahmad dan Ibnu Sa’ad meriwayatkan, juga Al-Hakim yang men tashih riwayat ini bersama Adz-Zhahabi dan Ibnu Hajar dengan yang lainnya, dari Zirr bin Hubaisy berkata, “Ibnu Jurmuz minta izin untuk bertemu dengan  Ali, dan sat itu aku ada bersamanya, maka Ali berkata, “Berikanlah kabar gembira kepada pembunuh Ibnu Shafiyyah dengan neraka! Kemudian Ali berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahualaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai pembela, dan pembelaku adalah Zubair.”