Categories
Utsman Bin Affan

Biografi Sahabat Nabi Utsman Bin Affan : Kemuliaan akhlak Utsman (Seri 3)

A. AKHLAK, SIFAT, ILMU, DAN KEDUDUKAN UTSMAN

1. Kemuliaan akhlak Utsman
Sifat yang paling menonjol pada diri Utsman adalah sifat malu. Sifat ini sangat mengakar pada kepribadiannya sehingga Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam pernah menyatakan, “Umatku yang paling penyayang pada sesamanya adalah Abu Bakar, yang paling keras dalam persoalan agama Allah adalah Umar, dan yang paling pemalu adalah Utsman.”