Categories
Umar Bin Khaththab

Biografi Sahabat Nabi Umar Bin Khaththab: Kepeloporan Umar Seorang Umar (Seri 7)

F. KELENGKAPAN RIWAYAT HIDUP UMAR, KEPELOPORANNYA, UCAPANNYA, DAN RASA TAKUTNYA DALAM MENGEMBAN TANGUNGJAWAB KEKHALIFAHAN

1. Kepeloporan Umar
Umar menjadi pelopor dalam banyak hal. Di antaranya, dia adalah orang pertama yang menulis penanggalan Hijriah, orang pertama pertama yang mengumpulkan orang dalam pelaksanaan shalat tarawih pada satu imam, orang pertama yang mengumpulkan orang dalam pelaksanaan shalat jenazah dengan empat kali takbir, orang pertama yang