Categories
Umar Bin Khaththab

Biografi Sahabat Nabi Umar Bin Khaththab: Kekhalifahan Umar yang Penuh Keberkahan (Seri 6)

E. PENDIRIAN NEGARA DAN KEJENIUSAN UMAR DALAM PENDIRIANNYA
Dalam rentang waktu yang cukup panjang dari kekhalifahan Umar yang penuh keberkahan itu, negara Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Umar meletakkan pondasi yang kuat dan kaidah dasar yang mantap bagi negara Islam sehingga menjelma menjadi sebagai bukti kongkrit dan contoh nyata dari apa yang ingin diwujudkan oleh agama ini.