Categories
Ali Bin Abi Thalib

Biografi Sahabat Nabi Ali Bin Abi Thalib : Akhlak Mulia Ali (Seri 3)

C. AKHLAK, SIFAT, ILMU, DAN KEDUDUKAN ALI

1. Akhlak Ali bin Abi Thalib
Akhlak Ali Radiyallahu ‘Anhu merupakan pantulan dari cahaya akhlak Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam, karena Ali tumbuh besar di rumah Nabi, hidup di taman akhlak yang mulia, ditambah lagi dia pun menjadi menantu Rasulullah, di mana Rasulullah senantiasa membimbingnya dan Fathimah dengan berbagai nasihat yang luhur dan adab yang mulia.