Categories
Abu Bakar

Biografi Sahabat Nabi Abu Bakar: Wafatnya Khalifah Pertama (Seri 6)

E. WAFATNYA ABU BAKAR DAN GAMBARAN TENTANG KELUARGANYA

1. Wasiat Abu Bakar sebelum wafat
Saat Abu Bakar merasa ajalnya semakin dekat, dia memanggil putrinya Aisyah Radhiyallahu ‘Anha dan menyampaikan wasiat kepadanya, “Wahai putriku, sesungguhnya kita diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, kita tidak mengambil dinar ataupun dirham, akan tetapi kita makan dari tumbukan makanan mereka, kita mengenakan sesuatu yang kasar dari pakaian mereka, tidak tersisa pada kita sedikitpun dari harta kaum muslimin selain seorang budak Habsyi, unta pembawa air, dan sehelai kain beludru yan telah usang. Jika saya meninggal nanti berikanlah semua itu kepada Umar.