Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 12)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 12)

F. Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya

3. Bersama Utsman bin Affan

Utsman merupakan salah seorang tokoh shahabat terkemuka dan satu dari khulafaur rasyidin yang empat, yang perjalanan hidup mereka terbang tinggi di cakrawala, dan menjadi penunjuk jalan bagi pelayar. Masa pemerintahannya merupakan masa yang penuh berkah dan sesai dengan jalan kenabian, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadits shahih. (more…)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 11)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 11)

F. Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya

2. Bersama Umar bin Khaththab

Thalhah meneruskan jalannya pada masa Al-Faruq Umar sebagai mana yang telah dijalaninya pada masa khilafah Abu Bakar. Ia memberikan pendapatnya dan memberikan nasihat kepada khalifah. Ia menunjukkan jalan yang membawa kebaikan bagi Negara dan umat, serta melindungi pondasi Negara mereka dari tipu daya para pemberontak. Ia akan mengatakakan apa yang menurutnya benar, bukan apa yang dikehendaki oleh khilafah atau yang sesuai dengan keinginannya (more…)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 10)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 10)

F. Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya

1. Bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq

Sejak detik-detik awal dari pemerintahan Abu Bakar, kehadiran Thalhah sudah sangat jelas terasa. Ia membaiat Abu Bakar bersama dengan tokoh-tokoh Muhajirin dan Anshar, dan terus mendukungnya dan membantunya dalam mengurus Negara. Ia juga bersamanya dalam perang Riddah hingga Allah membebaskan mereka dari kejahatannya dan situasi kembali terkendali. (more…)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 9)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya (Seri 9)

F. Bersama Khulafaur Rasyidin, Mengalami Masa Terjadinya Fitnah, dan Kisah Syahidnya

Seluruh dunia menumpahkan air mata kesedihan atas berpulangnya seorang pemimpin yang membawa seluruh manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dada mereka bergemuruh oleh kesedihan yang begitu mendalam atas berakhirnya tugas Jibril yang senantiasa membawa petunjuk setiap saat melalui wahyu yang ditugaskan kepadanya. (more…)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Keutamaannya, Jaminan Surga untuknya, dan Pujian Para Shahabat Untuknya (Seri 8)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah Keutamaannya, Jaminan Surga untuknya, dan Pujian Para Shahabat Untuknya (Seri 8)

E. Keutamaannya, Jaminan Surga untuknya, dan Pujian Para Shahabat Untuknya

Thalhah telah menyatakan keislamannya sejak awal terbitnya fajar dakwah, dan bergabung dengan kapal iman sejak awal keberangkatannya. Ia menempatkan dirinya pada posisi yang istimewa dalam barisan terdepan yang mendahului penduduk bumi lainnya untuk mengangkat bendera dakwah. Ia maju dengan seluruh kekuatan dan gelora semangat seorang pemuda dan kejujuran orang-orang yang ikhlas serta dedikasi seorang pecinta dalam membela agamanya. Dalam setiap peristiwa ia memberikan sebuah kontribusi nyata, dan bahkan seringkali ia mempersembahkan banyak kontribusi penting dalam satu peristiwa. (more…)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Ilmunya dan Hadits-Hadits yang Diriwayatkannya (Seri 7)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah Ilmunya dan Hadits-Hadits yang Diriwayatkannya (Seri 7)

D. Ilmunya dan Hadits-Hadits yang Diriwayatkannya

1. Sebab Sedikitnya Hadits yang Diriwayatkannya

Thalhah mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selama periode dakwah. Ia mendengar banyak hadits dari beliau, belajar darinya, menghadiri majelis-majelisnya, ikut dalam banyak peperangannya, shalat di belakangnya, melaksanakan haji bersama beliau, memperhatikan tindak tanduknya, dan melihat akhlak beliau baik saat damai maupun perang, dan saat bermukim atau dalam perjalananan. Namun sedikit sekali hadits ataupun permasalah fikih yang diriwayatkan dari Thalhah, padahal dia termasuk di antara para shahabat yang paling dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. (more…)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Perjalanan Hidup dan Kepribadiannya (Seri 6)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah Perjalanan Hidup dan Kepribadiannya (Seri 6)

C. Perjalanan Hidup dan Kepribadiannya

2. Perniagaannya, kekayaannya, dan kedermawanannya

Thalhah Al-Khair, Thalhah Al-Fayyadh, Thalhah Al-Jud (Tiga kata yang disebutkan merupakan ungkapan tentang kedermawanan seseorang), demikian lah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjuluki Thalhah. Beliau menyematkan untuknya tiga sifat mulia yang menjadi idaman orang lain walaupun salah satunya saja, namun Thalhah mendapatkan ketiganya sekaligus!

(more…)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Perjalanan Hidup dan Kepribadiannya (Seri 5)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah Perjalanan Hidup dan Kepribadiannya (Seri 5)

C. Perjalanan Hidup dan Kepribadiannya

Kita telah melihat bagaimana Thalhah senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, mengikuti jejak langkah beliau, tetap berada di jalan yang telah digariskan, dan berjihad di bawah panji beliau. Dia berada pada barisan terdepan di medan perang, ia bagaikan singa dan menjadi contoh perang keberanian. Ia berani menembus dasyatnya perang, tanpa takut sedikitpun akan kematian, dan tak peduli akan jumlah musuh yang banyak. Ia mempunyai pendirian yang teguh, fisik yang kuat, sebuah model yang harus dicontoh dalam medan pengorbanan dan pembelaan terhadap Islam, serta mengangkat panji Islam tetap berkibar tinggi. (more…)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Kehidupannya Dalam Naungan Kenabian, Serta Jihadnya bersama Rasulullah (Seri 4)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah Kehidupannya Dalam Naungan Kenabian, Serta Jihadnya bersama Rasulullah (Seri 4)

B. Kehidupannya Dalam Naungan Kenabian, Serta Jihadnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

6. Thalhah dalam Perang Uhud

Setiap kali ingat akan perang Uhud, Abu Bakar Radhiyallahu Anhu selalu berakat, “Hari itu semuanya merupakan miliki Thalhah!”. Beginilah orang-orang yang ikut dalam perang tersebut dan merasakan kehebatannya memberi kesaksian. Mari kita mengikuti kiprah Thalhah pada perang tersebut, dan menyaksikan kisah kepahlawanannya, agar bisa mengambil berbagai pelajaran tentang kejujuran, keikhlasan, dan pengorbanan dalam membela Islam dan melindungi jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari segala hal yang bisa menyakiti beliau. (more…)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah : Kehidupannya Dalam Naungan Kenabian, Serta Jihadnya bersama Rasulullah (Seri 3)

Biografi Sahabat Nabi, Thalhah Bin Ubaidillah Kehidupannya Dalam Naungan Kenabian, Serta Jihadnya bersama Rasulullah (Seri 3)

B. Kehidupannya Dalam Naungan Kenabian, Serta Jihadnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

3. Kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

Dan di sanalah, di Madinah, Thalhah menempatkan dirinya di antara para shahabat. Ia hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, shalat di belakang beliau, menghadiri mejelis-majelisnya. Bersama shahabat-shahabat lainnya ia turut mengokohkan pondasi agama, membangun Negara kaum muslimin, membangun masyarakat, menegakkan hokum-hukumnya, dan menjalankan seluruh syariatnya. (more…)

1 2 3 8